Vragen? 085-902 5890

WkbCampus: raad en daad bij het voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving

De WkbCampus helpt u (ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger of afdeling Bouw- en Woningtoezicht) om snel en goed aan de slag te kunnen met de Wkb. Niet alleen technisch-inhoudelijke ondersteuning bij projecten, maar óók op organisatorisch niveau. Resultaat: u werkt sneller overeenkomstig de nieuwe regelgeving. En u werkt efficiënt samen met uw partners in de bouwkolom.

Waarom Kwaliteitsborging conform de Wkb?

Kwaliteitsborging met een speciaal toegelaten instrument (systeem) en een onafhankelijke kwaliteitsborger is wettelijk vereist zodra de Wkb van kracht is. U kunt dus niet zonder. En u wilt ook niet zonder, want veel faalkosten in bouw- en infraprojecten ontstaan door onjuiste afstemming van informatie en processen. Hierdoor staan marges onder druk en wordt niet altijd geleverd wat wordt verwacht. Met name in het proces rond het afstemmen, toetsen en borgen van (publieke en private) eisen is veel te winnen. Organisaties die aan de slag gaan in proefprojecten met kwaliteitsborging krijgen beter zicht op technische risico’s en kunnen dus betere prestaties leveren op het gebied van efficiency en klanttevredenheid. Tegelijk krijgen ze beter grip op interne processen en projectresultaten.

Tien veelgestelde vragen over de Wkb en kwaliteitsborging

Veelgestelde vragen

De partners van WkbCampus zijn:

De partners van de WkbCampus ondersteunen de visie van de WkbCampus. Waar mogelijk gaan ze samen aan de slag om Wkb-vraagstukken aan te jagen. Met hun specifieke knowhow en netwerk leveren zij een waardevolle bijdrage aan de WkbCampus.

WkbCampus biedt informatie, begeleiding, training én faciliteert certificatie.

De WkbCampus staat u terzijde bij het implementeren van alle aspecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met de WkbCampus verwerft u snel de juiste tools en vaardigheden.

Begeleiding

 • Invoering kwaliteitsborging
 • Project Start Ups
 • Helpdesk

Certificering

 • KIK-licentie
 • BRL5019
 • BRL5029

Training

 • KIK-training
 • Workshop kwaliteit

Tooling

 • KiK-gerelateerde software (BRIS, etc.)
 • Kennisproducten
 • Raamwerk invoering

Met deze twee BRL-en werken bouwers en borgers perfect samen.

Dezelfde taal spreken. Samen kwaliteit aantoonbaar maken. Met deze twee BRL-en werken bouwers en borgers perfect samen. In beider belang.

BRL 5019 Kwaliteitsborging in bouw en infra

Onder de Wkb is het voor gekwalificeerde kwaliteitsborgers noodzakelijk en voor deskundigen sterk aan te raden KOMO-gecertificeerd te zijn op grond van BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging in bouw en infra’.

Deskundigen in bouw en infra zijn bijvoorbeeld bij projecten te betrekken bouwfysici, ontwerpers en bouwkundig ingenieurs c.q. adviseurs. Kwaliteitsborgers die gecertificeerd zijn op basis van BRL 5019 én gebruik maken van een toegelaten kwaliteitsborgingsinstrument, zoals KiK, geven professioneel gestalte aan kwaliteitsborging in bouw en infrabij het ontwerp en bij beoordeling van de kwaliteit van bouwwerken. Deskundigen die het KOMO-certificaat op basis van BRL 5019 bezitten, zijn bij uitstek en objectief gekwalificeerd om kwaliteitsrisico’s in te schatten en bij te dragen aan de borgingsstrategie.

Wilt u meer informatie of wilt u gecertificeerd worden conform BRL5019? Neem contact op met WkbCampus.

Contact

BRL 5029 Kwaliteitscontrole door bouwer

Onder de Wkb wordt iedere bouwer, ook in de infra, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat hij bouwt en dat voor een periode van 10 jaar vanaf definitieve oplevering.
Dus is het zaak bouwfouten te vermijden en de gerealiseerde kwaliteit aantoonbaar te maken.

Daarvoor moet uw interne kwaliteitssysteem zodanig zijn ingericht dat daarmee aangetoond kan worden dat aan alle eisen is voldaan en uw faalkosten reduceert. Dat kan door als bouwer het KOMO-certificaat op grond van BRL 5029 ‘Kwaliteitscontrole door bouwer’ te behalen. Daarmee maakt u duidelijk dat uw kwaliteitssysteem objectief is getoetst en helemaal op orde is. Resultaat: u verkleint de faalkosten, beperkt uw aansprakelijkheid en bespaart op uw verzekeringspremies.

Wilt u meer informatie of wilt u gecertificeerd worden conform BRL5029? Neem contact op met WkbCampus.

Contact

Nieuws over Wkb en kwaliteitsborging

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen rond de WkbCampus en de Wkb. Nieuwsitems vindt u hier.

Ga naar nieuws
WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider bij Wkb-proefproject

WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider bij Wkb-proefproject

In Krimpen a/d IJssel werken de gemeente, aannemer Hemubo, woningcorporatie QuaWonen en KiK-kwaliteitsborger TÜV in een integraal Wkb-proefproject aan het groot onderhoud en verduurzaming van 33 woningen. Dit alles onder de paraplu van het Ambassadeursnetwerk Rotterdam. Projectleider Wkb Edwin Ridder begeleidt namens de WkbCampus het proces.

10 november 2021 Lees meer
KiKCampus heet voortaan WkbCampus!

KiKCampus heet voortaan WkbCampus!

De KiKCampus heet voortaan WkbCampus! De succesvolle aanpak van de KiKCampus stimuleert steeds meer onafhankelijke partners zich aan te sluiten. Het gevolg is dat de stichting een meer onafhankelijke positie inneemt. Dat leidt tot een verbreding van de scope en daar hoort een nieuwe naam bij!

26 september 2021 Lees meer
Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

De KiKCampus helpt bouwpartijen zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo is de KiKCampus ook betrokken bij het initiatief van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) met de naam SAAK-UP. Dit staat voor Samenwerking Architecten Aannemers Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten.

7 september 2021 Lees meer