Nieuws over Wkb en kwaliteitsborging

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de WkbCampus en de Wkb. Hieronder vindt u de nieuwsitems.

Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat in op 1 januari 2023. Vanaf dan geldt de wet voor bouw of verbouw van vergunningplichtige bouwwerken in gevolgklasse 1. WkbCampus-partner Building Changes, KiK, PlanGarant, BouwGarant en SKG-IKOB en  sloegen de handen ineen voor een eenvoudige manier van borgen bij kleine bouwwerken. En het daarmee betaalbaar te maken.

6 september 2022 Lees meer
Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

De gemeente Molenlanden oefende met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en vroeg Jaap Kolk van de WkbCampus het proces te begeleiden. Het eerste Wkb-proefproject van de gemeente in het dorp Schelluinen behelst een 2.540 m2 grote bedrijfshal. In de nieuwe bedrijfshal vindt de afmontage plaats van klant-specifieke cabines voor kranen, voertuigen, schepen, of werkmaterieel.

27 juni 2022 Lees meer
 Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

Minister Hugo de Jonge stelt de invoering van de Omgevingswet (en daarmee de Wkb) uit. “De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering” zo zegt Hugo de Jonge.

2 februari 2022 Lees meer
WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider bij Wkb-proefproject

WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider bij Wkb-proefproject

In Krimpen a/d IJssel werken de gemeente, aannemer Hemubo, woningcorporatie QuaWonen en KiK-kwaliteitsborger TÜV in een integraal Wkb-proefproject aan het groot onderhoud en verduurzaming van 33 woningen. Dit alles onder de paraplu van het Ambassadeursnetwerk Rotterdam. Projectleider Wkb Edwin Ridder begeleidt namens de WkbCampus het proces.

10 november 2021 Lees meer
KiKCampus heet voortaan WkbCampus!

KiKCampus heet voortaan WkbCampus!

De KiKCampus heet voortaan WkbCampus! De succesvolle aanpak van de KiKCampus stimuleert steeds meer onafhankelijke partners zich aan te sluiten. Het gevolg is dat de stichting een meer onafhankelijke positie inneemt. Dat leidt tot een verbreding van de scope en daar hoort een nieuwe naam bij!

26 september 2021 Lees meer
Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

De KiKCampus helpt bouwpartijen zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo is de KiKCampus ook betrokken bij het initiatief van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) met de naam SAAK-UP. Dit staat voor Samenwerking Architecten Aannemers Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten.

7 september 2021 Lees meer
Evaluatie KiK-proefprojecten gestuurd naar 1e Kamer

Evaluatie KiK-proefprojecten gestuurd naar 1e Kamer

Een belangrijke pijler van de haalbaarheid en het succes van de Wkb is oefenen met proefprojecten. Gemeenten, bouwers, architecten/adviseurs en kwaliteitsborgers zijn er volop mee bezig. KiK-kwaliteitsborger van het eerste uur Keimpe Stroop van gBOU. heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring met de Wkb opgedaan. De bevindingen van 11 projecten zijn nu in een evaluatierapport uitgegeven.

19 mei 2021 Lees meer
KiKCampus slaat brug tussen de Wkb-koplopers en het peloton

KiKCampus slaat brug tussen de Wkb-koplopers en het peloton

De KiKCampus staat organisaties bij om aan de slag te gaan met de Wkb. We zijn benieuwd hoe het de KiKCampus vergaat nu we aan de vooravond staan van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We vragen Jaap Kolk, programmamanager KiKCampus, naar de ins en outs.

20 april 2021 Lees meer
Subsidie Wkb-proefproject ambassadeursnetwerk

Subsidie Wkb-proefproject ambassadeursnetwerk

Natuurlijk ziet u 2021 als het jaar waarin u gaat oefenen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wellicht bent u al actief bezig met proefprojecten of aangesloten bij een van de 18 ambassadeursnetwerken. Dan is het goed om te weten dat u voor proefprojecten binnen de ambassadeursnetwerken-Wkb subsidie kunt aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

19 januari 2021 Lees meer
Achttien ambassadeursnetwerken geven stimulans aan proefprojecten Wkb

Achttien ambassadeursnetwerken geven stimulans aan proefprojecten Wkb

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022 is het belangrijk dat bouwpartijen kunnen oefenen met de nieuwe wetgeving en de nieuwe werkwijze.  Streven is om per gemeente 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1 uit te voeren als proefprojecten. Er is besloten een flinke stimulans te geven aan proefprojecten met 18 ambassadeursnetwerken over heel Nederland.

8 december 2020 Lees meer
Vernieuwde KiK-tool nu beschikbaar!

Vernieuwde KiK-tool nu beschikbaar!

De KiK-tool, de softwareapplicatie die onderdeel is van het voor proefprojecten toegelaten Wkb-instrument KiK, is ingrijpend vernieuwd. De innovatie van de tool kwam tot stand op basis van een uitgebreide evaluatie van de eerste versie.  Aannemers, kwaliteitsborgers en initiatiefnemers gebruiken de KiK-tool om bouwprojecten volgens de Wkb uit te voeren.

1 december 2020 Lees meer
Bekijk de video: Klaar voor kwaliteit met de KiKCampus!

Bekijk de video: Klaar voor kwaliteit met de KiKCampus!

Voor het (online) Jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland maakte de KiKCampus de video ‘Klaar voor kwaliteit met de KiKCampus! Jaap Kolk, programmamanager KiKCampus praat over de voorbereiding op Wkb met Ruud Verhagen van ZIN kwaliteitsborging en over financierbaarheid van kleine bouwwerken met Keimpe Stroop van gBOU. en Lars Kiebert van KiK.

15 oktober 2020 Lees meer
Samenwerking KiK-KOMO met Kiwa en SKG-IKOB

Samenwerking KiK-KOMO met Kiwa en SKG-IKOB

Op 22 september ondertekenden Wim van Vreeswijk van Kiwa en Bastiaan Benz van SKG-IKOB de samenwerkingsovereenkomst met KiK. Ton Jans, directeur KiK, zette zijn handtekening namens KiK onder beide contracten. De samenwerking tussen KiK en de certificatie-instellingen Kiwa en SKG-IKOB verankert de toelating van de KiK-kwaliteitsborger, (externe) specialisten en personeel die de kwaliteitsborging uitvoeren volgens het KiK-reglement.

23 september 2020 Lees meer
De KiKCampus gebruikt extra tijd tot Wkb voor nieuwe initiatieven

De KiKCampus gebruikt extra tijd tot Wkb voor nieuwe initiatieven

Klaar voor kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat geeft ook de KiKCampus de ruimte zich te bezinnen op de komende anderhalf jaar. “De belangrijkste vraag die de KiKCampus zich stelt: Welke aanvullende oplossingen kunnen we de bouw en infra bieden op weg naar de nieuwe ingangsdatum Wkb?”, aldus Jaap Kolk, programmamanager van de KiKCampus.

16 juni 2020 Lees meer
GWW-sector lijkt impact van Wkb te onderschatten

GWW-sector lijkt impact van Wkb te onderschatten

René de Kwaadsteniet, bestuurder van de KiKCampus, ontmoet veel mensen uit de bouw- en infrabranche. Ook van brancheverenigingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Uit de gesprekken maakt hij op dat de sector zich onvoldoende lijkt te realiseren dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ook voor hen geldt.

28 april 2020 Lees meer
Omgevingswet en Wkb uitgesteld

Omgevingswet en Wkb uitgesteld

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt vooruitgeschoven. De geplande ingangsdatum was 1 januari 2021. Eerder werd al de Omgevingswet uitgesteld. De twee wetten hebben een sterke onderliggende relatie. Dit schrijft minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer. Zij streeft ernaar om vóór de zomer van 2020 een definitieve invoeringsdatum bekend te maken.

23 april 2020 Lees meer
De KiKCampus gaat online door in coronacrisistijd!

De KiKCampus gaat online door in coronacrisistijd!

Wij, medewerkers van de KiKCampus, blijven ons werk doen: u helpen te voldoen aan de Wkb en begeleiding bieden bij proefprojecten! Dat doen wij via online middelen als MS Teams of Google Hangout Meet. Natuurlijk werken telefonisch contact of e-mail ook uitstekend. Per slot van rekening gaan de activiteiten rondom de Wkb gewoon door en wij blijven u daarbij helpen.

30 maart 2020 Lees meer
Coronavirus, ook de KiKCampus past zich aan

Coronavirus, ook de KiKCampus past zich aan

Het coronavirus grijpt om zich heen en treft velen over de hele wereld. Het kabinet heeft aangescherpte maatregelen gepresenteerd voor Nederland. Ook de KiKCampus past zich aan en neemt de volgende maatregelen.

17 maart 2020 Lees meer
Jan Koers (Kiwa): ‘BRL 5019 praktisch en onmisbaar'

Jan Koers (Kiwa): ‘BRL 5019 praktisch en onmisbaar'

“Gecertificeerd worden op grond van BRL 5019 (‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’) is een belangrijke meerwaarde voor gekwalificeerde externe kwaliteitsborgers en deskundigen in de bouw- en infrasector. Met het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 5019 profileert u zich als onbetwiste specialist.” Aldus Jan Koers van Kiwa Nederland.

17 maart 2020 Lees meer

"Woningen bouwen in Heerenveen alsof de Wkb al van kracht is"

Vóóraf waren alle betrokkenen, van opdrachtgever tot en met gemeente, het er over eens: we gaan, als proefproject, 16 sociale huurwoningen realiseren volgens de regels van de Wkb. Dus: alsof die wet al van kracht is. En achteraf? Toen was men het nog steeds eens, maar ook veel ervaringen rijker. Gezamenlijke conclusie: voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving gaat beslist niet vanzelf. Daar moeten alle partijen mee oefenen én aan wennen.

13 januari 2020 Lees meer
“KIKCampus biedt leden AFNL gemakkelijke ‘opstap’ bij werken volgens de Wkb”

“KIKCampus biedt leden AFNL gemakkelijke ‘opstap’ bij werken volgens de Wkb”

“AFNL is nauw betrokken bij het Wkb-instrument KiK en bij de KiKCampus. KiK is helemaal op maat gesneden voor de bouwkolom. En de KiKCampus is een serviceorganisatie, die aannemers (en anderen in de bouwkolom) een gemakkelijke ‘opstap’ biedt naar werken volgens de Wkb. Dat bevelen wij alle bouwers van harte aan – en onze leden in het bijzonder.”

23 december 2019 Lees meer
Hét onafhankelijke Wkb-instrument KiK toegelaten

Hét onafhankelijke Wkb-instrument KiK toegelaten

Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) is toegelaten als onafhankelijk instrument voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat om een voorlopige toelating die geldig is tot aan de ingangsdatum van de Wkb: 1 januari 2021. KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen.

18 december 2019 Lees meer
Oproep KiKCampus; start proefprojecten

Oproep KiKCampus; start proefprojecten

Nu starten met ervaringsprojecten met bouwen volgens de Wkb is geen luxe, maar noodzaak. In de eerste plaats voor bouwbedrijven. Want hun aansprakelijkheid en bewijslast zijn onomkeerbaar. En in sommige gevallen al super actueel. Want wie nu gaat bouwen aan een project dat na 1 januari 2021 wordt opgeleverd, valt al onder de regelgeving van de Wkb. En moet dus straks kunnen aantonen goed werk te hebben geleverd. Ook al was dat werk in 2019…

7 november 2019 Lees meer
Schrijf u nu in voor de KiK-training!

Schrijf u nu in voor de KiK-training!

Bent u opdrachtgever in bouw/infra, voorschrijver, bouwer, aanstaande kwaliteitsborger of werkzaam bij een afdeling Bouw- en Woningtoezicht? Bereid u dan optimaal voor op de Wkb met de KiK-training.
U kunt nu inschrijven! Doe het meteen, dan bent u zeker op tijd.

12 september 2019 Lees meer
Oprichting stichting KiKCampus

Oprichting stichting KiKCampus

Na een lange periode van voorbereiding is nu de belangrijke formele stap gezet om de ingeslagen weg van de KiKCampus te vervolgen. Op 10 juli ondertekenden Nico Heijmen, René de Kwaadsteniet (beiden Building Changes), Bastiaan Benz (SKG-IKOB) en Ton Jans (KOMO, KiK) de akte van oprichting van de Stichting KiKCampus. Dit gebeurde bij Schaap Advocaten Notarissen in Rotterdam.

15 juli 2019 Lees meer
Klaar voor de Wkb?

Klaar voor de Wkb?

Nu de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (kortweg Wkb) heeft aangenomen, is een periode van transitie aangebroken. De bouwketen maakt zich op voor het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021. Wie dan in de pas wil lopen, doet er goed aan zich nu al voor te bereiden. Dat geldt voor alle partijen uit de bouwketen: ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger en afdeling Bouw- en Woningtoezicht. De KiKCampus helpt bij de voorbereidingen en de implementatie van de nieuwe wet.

26 juni 2019 Lees meer
Startbijeenkomst koplopers Wkb

Startbijeenkomst koplopers Wkb

’We weten de bestemming, nu nog de reis…’

Concludeert Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, tijdens de startbijeenkomst van de koplopers Wkb op 22 mei 2019. De koplopers zijn de eersten die proefprojecten met kwaliteitsborging gaan uitvoeren conform de afspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Deze afspraken zijn vastgelegd in Klaar voor Kwaliteit en in het Bestuursakkoord.

 

 

4 juni 2019 Lees meer
Wkb aangenomen! Met KiK en KiKCampus bent u voorbereid

Wkb aangenomen! Met KiK en KiKCampus bent u voorbereid

De Eerste Kamer heeft de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 aangenomen! Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging is waarschijnlijk op 1 januari 2021 formeel van kracht. Wie dan in de pas wil lopen, moet zich nu al goed voorbereiden. KiK en KiKCampus helpen u daarbij.

15 mei 2019 Lees meer
KiKCampus neemt voortouw pilots kwaliteitsborging Heerenveen

KiKCampus neemt voortouw pilots kwaliteitsborging Heerenveen

Samen met de gemeente Heerenveen, woningbouwcorporatie Accolade, kwaliteitsborger gBOU en bouwbedrijf Lont gaat de KiKCampus pilots met kwaliteitsborging uitvoeren bij 16 woningen.

18 december 2018 Lees meer
Bouwbelang: KiKCampus biedt raad en daad bij implementatie Wkb

Bouwbelang: KiKCampus biedt raad en daad bij implementatie Wkb

‘KiKCampus is het kennis- en implementatieplatform dat u en alle andere partijen in de bouwketen helpt bij het voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Wkb wet bouw? KiKCampus helpt.’ Dat meldt Bouwbelang, het vakblad van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (Jaargang 10; nr. 5; november 2018) Klik hier voor een PDF van het artikel.

 

26 november 2018 Lees meer
Waarom KiK hét antwoord is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (filmpje!)

Waarom KiK hét antwoord is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (filmpje!)

In dit nieuwe filmpje wordt uitgelegd waarom KiK hét antwoord is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Die wet is in aantocht en betekent nieuwe uitdagingen voor opdrachtgevers, voorschrijvers, bouwers en externe kwaliteitsborgers in de bouw én voor afdelingen Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten. KiK is een kwaliteitssysteem dat de hele bouwkolom verbindt – en in staat stelt naadloos en efficiënt samen te werken aan meer bouwkwaliteit.

11 oktober 2018 Lees meer