Vragen? 085-902 5890

Achttien ambassadeursnetwerken geven stimulans aan proefprojecten Wkb

8 december 2020

De KiKCampus deelt visie en helpt

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022 is het belangrijk dat bouwpartijen kunnen oefenen met de nieuwe wetgeving en de nieuwe werkwijze. Want hoe ziet die nieuwe praktijk er uit? Hoe moet u straks als opdrachtgever, gemeente, bouwer of kwaliteitsborger te werk gaan? Het streven is om per gemeente 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1 uit te voeren als proefprojecten (Bestuursakkoord).

Inmiddels zijn er al tientallen proefprojecten (zie kaart) gestart. Dit is nog lang niet het aantal dat wordt nagestreefd. Daarom is besloten een flinke stimulans te geven aan proefprojecten met 18 ambassadeursnetwerken over heel Nederland.

Start 18 ambassadeursnetwerken

Elk netwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente die al ervaring heeft met een Wkb-proefproject, een aantal omringende gemeenten, aannemers en kwaliteitsborgers. Ieder ambassadeursnetwerk zorgt ervoor dat ze de komende maanden ten minste tien proefprojecten starten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. De deelnemers gaan leren en ervaren hoe de Wkb werkt. Deze kennis en ervaring wordt gedeeld met alle gemeenten in Nederland. De gemeente Rotterdam bijt de spits af. De proefprojecten krijgen een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vijf ambassadeursnetwerken gaan voorop

Vijf netwerken vormen de pilots van de plannen rondom ambassadeursnetwerken. Zij lopen ongeveer een kwartaal voor op de rest van de netwerken. De eerste ambassadeursgemeenten zijn Rotterdam, Almere, Alphen a/d Rijn, Zaanstad en Den Haag.

KiKCampus helpt
De uitgangspunten van de ambassadeursnetwerken passen uitstekend bij de visie van de KiKCampus over kennisdelen en samenwerking. De KiKCampus heeft dan ook het ‘sjabloon projectplan proefprojecten’ ter beschikking gesteld voor de pilots. Dit sjabloon is een model om afspraken binnen Wkb-proefprojecten vooraf vast te leggen. Het model ondersteunt leren en samenwerken.
Daarnaast stimuleert de KiKCampus gemeenten in de noordelijke provincies om te starten als ambassadeursgemeenten of aan te sluiten bij een netwerk. De KiKCampus kent de marktomstandigheden in de noordelijke provincies door de betrokkenheid bij diverse proefprojecten in Friesland en Drenthe.
De KiKCampus-partner Building Changes levert een actieve bijdrage aan de pilotnetwerken, zowel in de opstartfase, de aanpak van de proefprojecten als bij de kennisdeling.

Gemeenten die willen deelnemen in een ambassadeursnetwerk kunnen contact opnemen met Jaap Kolk via jk@kikcampus.nl. Maar u kunt zich ook aanmelden bij één van de ambassadeursgemeenten of de VNG via wkb@vng.nl. En wilt u weten hoe het verder gaat met de ambassadeursnetwerk: de resultaten van de verschillende ambassadeursnetwerken worden ieder kwartaal gedeeld via de websites van iBK en de deelnemende branches.

Contact


  Recente artikelen

  WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider bij Wkb-proefproject

  WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider bij Wkb-proefproject

  10 november 2021 Lees meer
  KiKCampus heet voortaan WkbCampus!

  KiKCampus heet voortaan WkbCampus!

  26 september 2021 Lees meer
  Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

  Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

  7 september 2021 Lees meer