Architecten gaan met SAAK-UP aan de slag met Wkb

7 september 2021

Project onder de vlag van de BNA

De KiKCampus helpt bouwpartijen zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zo is de KiKCampus ook betrokken bij het initiatief van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) met de naam SAAK-UP. Dit staat voor Samenwerking Architecten Aannemers Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten.

Als beleidsmedewerker ontwerpproces en techniek besteedt Alexander Pastoors zo’n 40 procent van zijn tijd aan de Wkb. Het is dus niet vreemd dat hij mede-initiatiefnemer is van het project SAAK-UP. Hij vertelt met animo over dit project.

Alexander Pastoors, beleidsmedewerker BNA

Alexander Pastoors, beleidsmedewerker BNA

Oefenen met samenwerking in kleine projecten

“Architecten willen zich voorbereiden op hun toekomstige taak in de Wkb. Een groot deel van onze achterban werkt voor particuliere opdrachtgevers. Met dat in het achterhoofd oefenen we binnen SAAK-UP hoe de samenwerking tussen architect, aannemer en kwaliteitsborgers bij unieke, niet-seriematige -en daarmee kleine projecten- het beste kan worden georganiseerd.”

Set van informatiedragers als aanvullende taak

“Een architect is bij projecten van particuliere opdrachtgevers naast het ontwerp ook als adviseur betrokken bij initiatief, programma van eisen, bestekken, toezicht en organisatie. Denk daarbij ook aan vergunningen aanvragen en aannemers voordragen. Buiten onze werkzaamheden vallen meestal constructie-, bouwfysica- en geluidsberekeningen. Onze taak is in de dagelijkse praktijk al deze activiteiten en input te coördineren en samen te smeden tot een project.

Onder de Wkb zien we als aanvullende dienst van de architect het organiseren van de meest passende kwaliteitsborging ontstaan. Binnen SAAK-UP is onze insteek dat we de opdrachtgever zoveel mogelijk willen behoeden van te hoge kosten voor kwaliteitsborging. Maar ook: Hoe schakel ik een kwaliteitsborger in? Wat kan ik zelf doen als het gaat om kwaliteitsborging? Kan ik de coördinatie op me nemen? Hoe pak ik toezicht tijdens de bouw aan? De architect kan, in zijn rol als directievoerder, de kleine aannemer ondersteunen met het vastleggen van de bouwkwaliteit, foto’s maken et cetera als deze daar niet toe in staat is. Alhoewel ik wil onderstrepen dat het vastleggen van bouwkwaliteit in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bouwer is. Ik stimuleer daarnaast de leden om een aanzet te doen van een risicoanalyse en een borgingsplan. Let wel: de kwaliteitsborger is degene die deze moet vaststellen

Van dakopbouw tot vakantiehuis
Van dakopbouw tot vakantiehuis

Twintig gevarieerde SAAK-UP-projecten

“Het is de opzet in totaal 20 projecten te doen, waarvan er momenteel zo’n 11 zijn gestart. De SAAK-UP-projecten verkeren allemaal in een andere fase. Sommige zijn in eindfase, andere starten net. We zien een mooie geografische verspreiding over Nederland. En ook de soorten projecten zijn gevarieerd. Van een dakopbouw, een bedrijfspand, vrijstaande woning tot vakantiewoning. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) subsidiëren SAAK-UP.”

Evaluatie en handleiding

“Naast de evaluatie van de SAAK-UP-projecten maken we een handreiking voor onze leden. Daarin vinden zij informatie over de aanpak van projecten onder de Wkb. De VNG en BZK ontvangen de evaluatie van het project naar verwachting in de lente van 2022. Voor onze leden (bijna 1.100 leden, red.) is de handleiding met alle tips & tricks ook omstreeks die tijd beschikbaar.”

De KiKCampus ondersteunt de BNA

Het doel is zoveel mogelijk architecten te laten profiteren van de resultaten van de SAAK-UP-projecten, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op de Wkb. Daarom is het belangrijk dat ervaringen en de kennis uit de SAAK-UP-projecten worden gedeeld voor toekomstige projecten. De KiKCampus helpt de BNA hierbij. Dat gebeurt met een projectplan voor de projectstartups en monitoring van de projecten in de voorgang en de afronding.

Informatie

Naast SAAK-UP vinden uiteraard nog veel meer Wkb-proefprojecten Wkb plaats. Een overzicht is te vinden op de website van de stichting Bouwkwaliteit. Wilt u meer weten over SAAK-UP neem dan contact op met Alexander Pastoors of kijk op de BNA-website voor meer informatie over de branchevereniging.

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer