De KiKCampus gebruikt extra tijd tot Wkb voor nieuwe initiatieven

16 juni 2020
Jaap Kolk, programmamanager KC
Jaap Kolk, programmamanager KiKCampus

Klaar voor kwaliteit?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat geeft ook de KiKCampus de ruimte zich te bezinnen op de komende anderhalf jaar. “De belangrijkste vraag die we ons stellen: Welke aanvullende oplossingen kunnen we de bouw en infra bieden op weg naar de nieuwe ingangsdatum Wkb?”, aldus Jaap Kolk, programmamanager van de KiKCampus.

“Met de inbreng van onze KiKCampus-partners kunnen wij vraagstukken vanuit diverse invalshoeken bekijken en integrale oplossingen bieden. Onze aandacht ligt de komende tijd vooral op:

 • Voorlichten en begeleiden van organisaties en praktijknetwerken.
 • Verbinden van gemeenten en bouwpartijen om proefprojecten te initiëren.
 • Monitoren van proefprojecten.
 • Ontwikkelen van hulpmiddelen.
 • Betaalbaar maken van kwaliteitsborging.”

Scan inzicht in aansprakelijkheid en bewijslast

Jaap Kolk: “De gewijzigde aansprakelijkheid en bewijslast voor de bouwer gaat tegelijkertijd met de Wkb in. Dit betekent dat de bouwer aansprakelijk is voor gebreken, ook na oplevering. Wij werken aan een oplossing om de bouwer inzicht te geven in de risico’s van zijn aansprakelijkheid. Tegelijkertijd biedt dit ook voor verzekeringsmaatschappijen kansen.”
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Bel of mail dan met Jaap Kolk (06-22907379).

Betaalbaarheid van kwaliteitsborging kleine bouwwerken

“De algemene indruk is dat bouwen van kleine bouwwerken conform de Wkb duurder uitpakt dan van andere bouwwerken. Immers ook voor een klein bouwwerk geldt de verplichte inzet van een kwaliteitsborger en een toegelaten instrument. Wij zijn bezig met een oplossing om kwaliteitsborging van kleine bouwwerken betaalbaar te maken. U hoort hier binnenkort meer over.”

Ontwikkelen kwaliteitsvaardigheden medewerkers

“Werken volgens de Wkb vraagt van werknemers specifieke kennis, vaardigheden en bepaald gedrag. U kunt daarbij denken aan de manier van samenwerken of kennis van de Wkb en het Bouwbesluit. Wij helpen organisaties of sectoren zich bewust te worden van wat nodig is om goed voorbereid te beginnen aan de Wkb. Welke kennis, vaardigheden en gedrag bij medewerkers zijn gewenst om de overgang naar de Wkb te laten slagen?”
Meer informatie hierover? Bel of mail dan met Jaap Kolk (06-22907379).

Proefprojecten

Het uitstel biedt soelaas en mogelijkheden om kwaliteitsborging echt in de vingers te krijgen. In proefprojecten staan wij gemeenten en bouwpartijen bij om ‘anders’ te gaan werken, te leren en samen te werken. De KiKCampus legt de nadruk op samenwerking, elkaar begrijpen en verstaan. Hierdoor wordt samen werken en samen leren het ‘nieuwe normaal’.

“Wij op onze beurt werken samen met ‘koplopende’ partijen die proefprojecten initiëren bij gemeenten”, licht Jaap Kolk toe. “De kennis die is opgedaan en de evaluaties van (de impact van) deze proefprojecten leveren nieuwe inzichten en leerpunten op. Zo kunnen deelnemende gemeenten optreden als ambassadeurs in proefprojecten en praktijknetwerken. Deze systematische aanpak levert kennisproducten en handreikingen op voor de aanpak van nieuwe proefprojecten. Daar kunnen andere gemeenten en proefprojecten hun voordeel mee doen. De KiKCampus staat klaar om gemeenten te begeleiden, zodanig dat zij als ‘ambassadeurgemeente’ kunnen optreden.”

Wat gebeurt er al?

De KiKCampus onderneemt initiatieven waar gemeenten en bouwpartijen zich bij kunnen aansluiten. We noemen enkele.

 • Verschillende organisaties vragen de hulp van de KiKCampus om hun organisatie Wkb-gereed te maken.
 • De KiKCampus ondersteunt diverse gemeenten bij het opstarten en de uitvoering van proefprojecten.
 • De BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) en de KiKCampus zoeken bureaus die willen oefenen met proefprojecten. De focus ligt hierbij op proefprojecten in de gemeenten Enschede, Ermelo, Midden-Drenthe, Rotterdam en Utrecht.
 • Al meer dan 50 (aankomende) kwaliteitsborgers hebben wij opgeleid in de KiK-training. Dat blijven we doen. In deze corona-tijd doen wij dat via videoconferencing. De training wordt zeer gewaardeerd, blijkt uit de evaluatie.

Op zoek naar partijen om een proefproject te starten?

Wilt u een proefproject draaien en zoekt u daarvoor een aannemer, gemeente of kwaliteitsborger? Plaats dan een advertentie op de website ‘Aan de slag met kwaliteitsborging’ van het Instituut Bouwkwaliteit. Zo komt u in contact met partijen die ook willen proefdraaien met de Wkb.

Met de KiKCampus voorbereid op de Wkb

Benut u de extra tijd tot aan de nieuwe ingangsdatum Wkb om u terdege voor te bereiden en kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen of mailen met Jaap Kolk (06-22907379).

Samen klaar voor kwaliteit!

Partners KiKCampus

Partners KiKCampus

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer