Evaluatie KiK-proefprojecten gestuurd naar 1e Kamer

19 mei 2021

Basis voor verdere implementatie van de Wkb

Een belangrijke pijler van de haalbaarheid en het succes van de Wkb is oefenen met proefprojecten. Gemeenten, bouwers, architecten/adviseurs en kwaliteitsborgers zijn er volop mee bezig. KiK-kwaliteitsborger van het eerste uur Keimpe Stroop van gBOU. heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring met de Wkb opgedaan. De bevindingen van 11 projecten zijn nu in een evaluatierapport uitgegeven. De evaluatie is een co-productie van de KiKCampus, gBOU. en Building Changes (de laatste twee zijn partners van de KiKCampus).

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de evaluatie begin maart naar de Eerste Kamer gestuurd. Het rapport kan worden gebruikt voor de verdere invulling en implementatie van de Wkb. Ook andere evaluaties hebben hun weg gevonden naar de Eerste Kamer.

Leren en samenwerken

Proefprojecten geven bouwpartijen de kans om te leren en samen te werken alsof de Wkb al van kracht is. In de evaluatie van de 11 KiK-proefprojecten zijn naast de inhoudelijke vooral projectmatige en procesmatige aspecten van het nieuwe werken conform de Wkb meegenomen. Veranderen is uiteindelijk mensenwerk, waarbij het gaat om vertrouwen, verbinding, aanpassen, informeren en kennis.

Wkb-proefproject Heerenveen met externe procesbegeleiding

Het proefproject in de gemeente Heerenveen was het startpunt. De andere 10 proefprojecten zijn aan de resultaten uit Heerenveen gespiegeld.

In Heerenveen nam de KiKCampus de externe procesbegeleiding voor zijn rekening. Uit de evaluatie is gebleken dat deze keuze voor een onafhankelijke derde voor de procesbegeleiding grote toegevoegde waarde heeft. Immers een externe partij kan zonder rechtstreekse bemoeienis bij de uitvoering meekijken en beoordelen waar aandachtspunten liggen en kan partijen informeren over en ondersteunen bij hun veranderende rol.

Leren en samenwerken

Proefprojecten geven bouwpartijen de kans om te leren en samen te werken alsof de Wkb al van kracht is. In de evaluatie van de 11 KiK-proefprojecten zijn naast de inhoudelijke vooral projectmatige en procesmatige aspecten van het nieuwe werken conform de Wkb meegenomen. Veranderen is uiteindelijk mensenwerk, waarbij het gaat om vertrouwen, verbinding, aanpassen, informeren en kennis.

Wkb-proefproject Heerenveen met externe procesbegeleiding

Het proefproject in de gemeente Heerenveen was het startpunt. De andere 10 proefprojecten zijn aan de resultaten uit Heerenveen gespiegeld.

In Heerenveen nam de KiKCampus de externe procesbegeleiding voor zijn rekening. Uit de evaluatie is gebleken dat deze keuze voor een onafhankelijke derde voor de procesbegeleiding grote toegevoegde waarde heeft. Immers een externe partij kan zonder rechtstreekse bemoeienis bij de uitvoering meekijken en beoordelen waar aandachtspunten liggen en kan partijen informeren over en ondersteunen bij hun veranderende rol.

Conclusies en aanbevelingen

De algemene conclusies uit de evaluatie van de 11 projecten zijn:

 • De Wkb vraagt een andere manier van werken.
 • Proactief handelen bevordert efficiëntie.
 • Bouwbesluitkennis op de bouwplaats is nog onvoldoende.
 • Externe procesbegeleiding is van toegevoegde waarde.
 • Het gaat niet vanzelf!
 • Oefenen levert een beter beeld van de Wkb.

De aanbevelingen zijn vertaald naar doelgroepen: aannemer, bevoegd gezag, kwaliteitsborger en ‘alle partijen’. Hieronder de algemene aanbevelingen voor alle partijen.

 • Zorg voor een goede project-start-up/kick-off.
 • Creëer een helder beeld voor alle partijen.
 • Maak gebruik van een projectplan.
 • Zorg voor een duidelijke rolverdeling.
 • Bewaak actief het nakomen van afspraken over aan te leveren bewijslast, via (overzichten uit) KiK, of op een andere manier. Spreek elkaar, ook tussentijds, aan wanneer knelpunten optreden.
 • Bespreek risicobeoordeling en borgingsplan met elkaar, ook in geval van wijzigingen.
 • Externe procesbegeleiding bij het proefproject is van groot belang.
 • Organiseer kennisuitwisseling tussen de partijen.
 • Het is belangrijk dat de vereisten voor het dossier bevoegd gezag duidelijk zijn.

Wilt u het complete rapport lezen, klik dan hier.

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer