KiKCampus heet voortaan WkbCampus

26 september 2021

KiKCampus ontwikkelt zich tot WkbCampus

De succesvolle aanpak van de KiKCampus stimuleert steeds meer onafhankelijke partners zich aan te sluiten. Het gevolg is dat de stichting een meer onafhankelijke positie inneemt. Dat leidt ook tot een verbreding van de scope en daar hoort een nieuwe naam bij!

WkbCampus speelt in op behoefte van bouwpartijen

De Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) betekent dat bouwpartijen met veel veranderingen te maken krijgen. De WkbCampus kijkt naar de specifieke behoefte die leeft bij gemeenten, bouwers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en voorschrijvers. Voor elk van deze bouwpartijen zoekt de WkbCampus naar de beste ondersteuning. Waar het om draait is samenwerken, leren, borgen en verspreiden van de ervaring en kennis in organisaties.

De aanpak van de WkbCampus

Door een uitgebreid kennisnetwerk krijgt de WkbCampus goed zicht op vraagstukken die onder de oppervlakte zitten. De WkbCampus zoekt daarvoor oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven voor de betaalbaarheid van kwaliteitsborging van kleine werken. Of als het gaat om de aansprakelijkheid van de bouwer maakt de WkbCampus inzichtelijk hoe de bouwer dit kan oppakken. Ook de rol van de architect binnen de Wkb is onderwerp van studie. Welke kansen biedt de Wkb hem?

Proefprojecten

Proefprojecten zijn onmisbaar in de aanloop naar de Wkb. De WkbCampus is daarom betrokken bij de Ambassadeursnetwerken. Door proefprojecten te monitoren en afgeronde proefprojecten te evalueren kan de WkbCampus oplossingen bieden. Zo worden ervaringen meegenomen in lopende en toekomstige proefprojecten.

Hoe kunnen wij u helpen?

De WkbCampus helpt de ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger of gemeenten om snel en goed aan de slag te kunnen met de Wkb. In het kort staat de WkbCampus voor: begeleiding, certificering, tools en training.

De partners van de WkbCampus

De partners van de WkbCampus ondersteunen de visie van de WkbCampus. Waar mogelijk gaan ze samen aan de slag om Wkb-vraagstukken aan te jagen. Dit zijn de partners: AFNL, BRIS, BOB KOB, Building Changes, gBOU., Ketenstandaard, Kiwa, KOMO, SKG-IKOB, SKH, Stabu, ZinKB.

Contact

Neem met uw hulpvraag in de aanloop van de Wkb gerust contact met ons op! Onze e-mailadressen zijn veranderd. U kunt ons vanaf nu bereiken via info@wkbcampus.nl. Onze adresgegevens blijven gelijk: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft. Net als ons telefoonnummer (085-902 5890).

 

 

 

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer