Klaar voor de Wkb? De KiKCampus helpt!

26 juni 2019

Nu de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (kortweg Wkb) heeft aangenomen, is een periode van transitie aangebroken. De bouwketen maakt zich op voor het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021. Wie dan in de pas wil lopen, doet er goed aan zich nu al voor te bereiden. Dat geldt voor alle partijen uit de bouwketen: ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger en afdeling Bouw- en Woningtoezicht. De KiKCampus helpt bij de voorbereidingen en de implementatie van de nieuwe wet.

Met KiKCampus snel en gedegen aan de slag

De KiKCampus is een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten en bedrijven en is gehuisvest op de bouwcampus van de TU Delft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf de KiKCampus opdracht om gemeenten en opdrachtgevers te begeleiden en de ervaringen bij de transitie te delen. De KiKCampus is hét kennis- en implementatieplatform voor kwaliteitsborging!

De KiKCampus begeleidt organisaties en bedrijven naar de beste antwoorden op de vragen die de Wkb oproept. Zowel technisch-inhoudelijke als organisatorisch. De KiKCampus helpt ook om te voldoen aan een belangrijk aspect van de Wkb: de verplichte inzet van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) voor kwaliteitsborging, zoals het generieke Wkb-kwaliteitssysteem KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK).

Waarom de KiKCampus?
Voor het zo goed mogelijk inzetten van de Wkb,
zodat de bouwconsument betere bouwkwaliteit krijgt.

Wat levert de KiKCampus?
Ondersteuning en kennis,
bij de implementatie van en het werken met de Wkb,
voor de primair betrokkenen en hun ketens.

Hoe doet de KiKCampus dat? Door
op projectniveau en op organisatieniveau te acteren,
praktijkervaringen uit de trajecten terug te vertalen en te delen en
bewustwording te organiseren (fysiek en digitaal).

Koplopers toetsen Wkb in dagelijkse praktijk

De KiKCampus ontwikkelde het idee voor de uitvoering van proefprojecten met koplopers. De koplopers zijn de eersten die proefprojecten met kwaliteitsborging gaan uitvoeren conform de afspraken tussen de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Deze afspraken zijn vastgelegd in Klaar voor Kwaliteit en in het Bestuursakkoord.

Minimaal 10 gemeenten en 10 woningcorporaties gaan samen hun rol binnen de kwaliteitsborging onderzoeken met hulp van de KiKCampus en een instrument als KiK. Zij gaan het kader van de Wkb toetsen in de dagelijkse praktijk. Inclusief spelregels, samenwerkingsvormen en afspraken.

De koplopers kunnen rekenen op hulp van de KiKCampus als organisatiedeskundige voor de samenwerking in de proefprojecten, als kwaliteitsborger voor inhoudelijke expertise en als kenniswerker voor het ophalen en delen van kennis en ervaringen.

Jaap Kolk van de KiKCampus licht de ambitie toe van het Koplopertraject: “Wij ambiëren een bouwsector waar bevoegd gezag en de bouwkolom gezamenlijk en proactief werken aan het leveren van maximale kwaliteit voor de bouwconsument – zowel in product als in proces.”

Daarbij spelen de volgende (succes)factoren een belangrijke rol:

 • Vertrouwen (in de intentie en in de competentie)
 • Verbinden (tussen personen in de organisatie en tussen organisaties)
 • Verduidelijken (van het proces en de benodigde tools)
 • Voordelen (in harde aspecten als tijd, geld, kwaliteit en in zachte aspecten als houding, gedrag, cultuur)

Om deze ambitie te ondersteunen en te verwezenlijken zal de KikCampus de koplopers ondersteunen, zowel in hun organisatie als bij hun proefprojecten.

Wilt u ook hulp van de KiKCampus?

Wilt u aan de slag met KiK en geholpen worden door de KiKCampus, neem dan contact met ons op via 085-902 58 90 of via info@kikcampus.nl.

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer