Subsidie Wkb-proefproject ambassadeursnetwerk

19 januari 2021

Natuurlijk ziet u 2021 als het jaar waarin u gaat oefenen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wellicht bent u al actief bezig met proefprojecten of aangesloten bij een van de 18 ambassadeursnetwerken. Dan is het goed om te weten dat u voor proefprojecten binnen de ambassadeursnetwerken Wkb subsidie kunt aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Subsidie voor kwaliteitsborger

Om de proefprojecten en de ambassadeursnetwerken een positieve stimulans te geven, heeft BZK een subsidieregeling ingesteld. Kwaliteitsborgers binnen een ambassadeursnetwerk kunnen subsidie krijgen voor 10 proefprojecten. De subsidie per proefproject bedraagt de totale kosten van de kwaliteitsborger tot een maximum van 5.000 euro per project. BZK heeft hieraan wel een plafond gesteld: 900.000 euro. Dus ben er snel bij. De regeling geldt tot 1 januari 2022.

5.000 euro subsidie per proefproject ambassadeursnetwerk

De subsidieregeling vloeit voort uit het bestuursakkoord tussen BZK en VNG. Hierin is vastgelegd dat voordat de Wkb ingaat (1-1-2022), de beoogde werkwijze van het nieuwe stelsel zal worden beproefd in de praktijk met proefprojecten.

Onafhankelijke kwaliteitsborger en toegelaten instrument

De Wkb schrijft voor dat binnen de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke kwaliteitsborger. En dat deze kwaliteitsborger verplicht is gebruik te maken van eenvoorlopig toegelaten instrument (zoals KiK) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving. Dit geldt natuurlijk ook voor de proefprojecten.

Aanvragen subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie kunt u als kwaliteitsborger een subsidieaanvraag indienen via dit aanvraagformulier op de iBK-website. U vindt daar ook meer informatie over de subsidieregeling.

Meedoen aan een ambassadeursnetwerk?

Wil u meedoen aan een ambassadeursnetwerk? Neem dan contact op met Jaap Kolk, programmamanager KiKCampus via jk@kikcampus.nl. Inmiddels zijn netwerken gestart in Almere, Alphen aan den Rijn, Emmen, Den Haag, Rotterdam en Zaanstad. In januari starten drie nieuwe netwerken. Kijk voor updates van bijeenkomsten op de LinkedIn-pagina van de KiKCampus.

Maar u kunt zich ook aanmelden bij één van de ambassadeursgemeenten of de VNG via wkb@vng.nl. En wilt u weten hoe het verder gaat met de ambassadeursnetwerken: de resultaten van de verschillende ambassadeursnetwerken worden ieder kwartaal gedeeld via de website van iBK en de deelnemende branches.

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer