WkbCampus onafhankelijk procesbegeleider Wkb-proefproject

10 november 2021

Groot onderhoud en verduurzaming conform de Wkb in Krimpen a/d IJssel

In Krimpen a/d IJssel werken de gemeente, aannemer Hemubo, woningcorporatie QuaWonen en KiK-kwaliteitsborger TÜV in een integraal Wkb-proefproject aan het groot onderhoud en verduurzaming van 33 woningen. Dit alles onder de paraplu van het Ambassadeursnetwerk Rotterdam. Projectleider Wkb Edwin Ridder begeleidt namens de WkbCampus het proces.

Het initiatief

Woningcorporatie QuaWonen schakelde aannemer Hemubo in voor het groot onderhoud en de verduurzaming van de 33 woningen in Krimpen a/d IJssel. Hemubo wil zich graag voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Daarom had de aannemer al een en ander uitgezocht om te kunnen starten met hun eerste Wkb-proefproject.

De voorbereiding

“Voor de zomervakantie hebben we de eerste voorbereidingen getroffen”, aldus Edwin Ridder. “Na de bouwvak is de eerste bijeenkomst geweest. Daarin hebben we gezamenlijk de aanpak en de fasen in het bouwproject doorgesproken. Maar ook de rol die iedere partij inneemt in het proces. Wat ons hierbij helpt is het model ‘Wkb-projectplan’ dat de WkbCampus heeft ontwikkeld. Daarnaast wilde ik weten welke kennis bij de partijen aanwezig was en welke leerprocessen er te gaan zijn.
Net voor de bouwvak is de ‘ouderwetse’ vergunning afgegeven. Omdat het toen nog geen formeel proefproject was, hebben we dit later nog eens overgedaan naar de letter van de Wkb.
In een volgende sessie gingen we met alle partijen dieper in op de risicobeoordeling en het borgingsplan. Aan de hand van de opdracht van QuaWonen aan Hemubo en op basis van de ontwerptekeningen hebben de plantoetsers van TÜV beoordeeld welke bouwactiviteiten onder het Bouwbesluit vallen. Binnen de KiK-tool zijn daarvoor de risico’s beoordeeld en het borgingsplan gemaakt. Inmiddels is het borgingsplan vastgesteld en de gemeente heeft de bouwmelding geaccepteerd. Het grootonderhoud begon medio oktober.”

We vroegen ook de aannemer, de kwaliteitsborger en de opdrachtgever naar hun ervaringen.

Guus Otten.Hemubo
Guus Otten van Hemubo

Guus Otten, hoofd KAM van Hemubo, legt uit: “Het grootonderhoudproject in Krimpen a/d IJssel is voor ons een kans om ervaring op te doen met het werken onder de Wkb en leent zich goed als proefproject. We waren al begonnen ons intern kwaliteitssysteem voor te bereiden op de Wkb. Met een proefproject kunnen we ervaren hoe kwaliteitsborging in de praktijk gebeurt en wat dit voor ons interne kwaliteitssysteem betekent. Gelukkig stond de opdrachtgever ook open voor een proefproject en gingen we gezamenlijk op zoek naar een instrument en een kwaliteitsborger. Dat werden respectievelijk KiK en TÜV.”

Harold Verkuijlen van TÜV
Harold Verkuijlen van kwaliteitsborger TÜV

Harold Verkuijlen van TÜV licht de rol toe van de kwaliteitsborger: “Vanuit het vastgestelde borgingsplan zijn wij als kwaliteitsborger ervoor verantwoordelijk dat de aannemer bewijs levert waaruit blijkt dat het gebouwde voldoet aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Dat bewijs moeten wij ook beoordelen op juistheid. Bij renovatieprojecten, zoals hier, lopen de vergunningsplichtige en vergunningsvrije bouwwerkzaamheden vaak door elkaar heen. Wij hebben er in dit project voor gekozen om ook de vergunningsvrije onderdelen mee te nemen in de risicoanalyse.”

Michel Vooijs, QuaWonen
Michel Vooijs van QuaWonen

Michel Vooijs, projectleider Vastgoed bij stichting QuaWonen is nieuwsgierig naar de rol van Qua Wonen in proefprojecten: “Als opdrachtgever zijn we erg benieuwd wat onze rol gaat worden en moet zijn. Het combineren en implementeren van de kennis van externe kwaliteitsborgers met die van onze opzichters is een uitdaging die we via dit proefproject willen verkennen. De uiteindelijke overdracht van het borgingsplan naar de beheerfase moet zo ingericht worden dat de voorbereiding van toekomstig onderhoud eenvoudiger wordt.”

Inschakeling WkbCampus

QuaWonen en Hemubo gaven de WkbCampus opdracht om het proefproject te ondersteunen en de processen te stroomlijnen. Edwin Ridder van de WkbCampus kwam in juli in beeld toen de eerste aanzet was gedaan.

Tijdens realisatie

Edwin vertelt dat zijn rol nog niet is uitgespeeld. “In de fase van de realisatie blijf ik het proces volgen en bijstaan. Ik bezoek de bouwplaats en kijk ter plekke hoe het proces verloopt. En daarmee bedoel ik niet zozeer het technische aspect. Meer hoe mensen met elkaar samenwerken, hoe verloopt bijvoorbeeld de onderlinge communicatie? Hoe gaat men om met apps op de bouwplaats. Ik kijk waar mensen hun tijd aan besteden en waar ze moeite mee hebben. Daar waar nodig probeer ik bij te sturen en te helpen.”

Bevindingen tot nu toe

“Het blijkt belangrijk om ook adviseurs, bestektekenaar etc. te betrekken bij de voorbereidingen van het proefproject”, gaat Edwin verder. “Zij hebben invloed op het kwaliteitsborgingsproces door bij het ontwerp al de uitvoeringsrisico’s mee te nemen. Keuzes voor materiaal en bouwwijze kunnen invloed zijn op het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Wat ik leuk vind om te zien is dat alle partijen hetzelfde doel voor ogen hebben: de neuzen staan dezelfde kant op. Ook hebben ze zich allemaal goed voorbereid.

De ervaringen uit het proefproject leveren waardevolle input voor aanpassingen van het interne kwaliteitssysteem van QuaWonen en Hemubo. En natuurlijk leert ook de gemeente van dit proefproject.”

Edwin Ridder WkbCampus
Edwin Ridder van de WkbCampus

Wie is Edwin Ridder

Sinds mei van dit jaar werkt Edwin voor de WkbCampus. Zijn aandachtsgebied is de Wkb. Hij is betrokken bij Ambassadeursnetwerken en geeft voorlichting over de Wkb. Wat hem in de functie aanspreekt is het credo van Building Changes (partner van de WkbCampus) ‘Dynamisch Verbinden’. En dat is precies wat hij doet als procesbegeleider bij het proefproject in Krimpen a/d IJssel.

 

Wil je ook begeleiding bij een Wkb-proefproject? Neem dan contact op met de WkbCampus via info@wkbcampus of bel 085-9025890.

 

Contact

  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer