Woningen bouwen alsof de Wkb al van kracht is

13 januari 2020

Vóóraf waren alle betrokkenen, van opdrachtgever tot en met gemeente, het er over eens: we gaan, als proefproject, 16 sociale huurwoningen realiseren volgens de regels van de Wkb. Dus: alsof die wet al van kracht is. En achteraf? Toen was men het nog steeds eens, maar ook veel ervaringen rijker. Gezamenlijke conclusie: voldoen aan de nieuwe bouwwetgeving gaat beslist niet vanzelf. Daar moeten alle partijen mee oefenen én aan wennen.

Goede afspraken

Kwaliteitsborger Keimpe Stroop van gBou.: “We zijn gestart met een take-off meeting waar iedereen bij aanwezig was. Opdrachtgever Stichting Accolade, Bouwbedrijf Lont, gBou. als kwaliteitsborger, wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen, Sjoerd Terpstra van Bouw- en Woningtoezicht en een medewerker van de KiKCampus. We spraken af dat de KiKCampus het projectplan zou opstellen, dat de gemeente een legeskorting van 50% zou toepassen en dat we KiK als kwaliteitsborgingsinstrument gingen gebruiken. Het hele proces werd vervolgens bijna helemaal uitgevoerd alsof de Wkb al van kracht was.”

Bevindingen in de praktijk

“Het project is goed verlopen,” vertelt Stroop, “juist omdat het duidelijk maakte dat bouwen conform de Wkb niet zómaar gaat. Je moet samen wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat is een werkelijkheid waarin bouwers moeten kunnen bewijzen dat er goed werk is geleverd. Dat kunnen zij doen met uitgebreide documentatie, die aan de regels voldoet. ‘Good practice’ is niet meer voldoende: de kwaliteit moet zwart op wit staan. Dus: hetzij gecertificeerde producten en bouwprocessen toepassen, hetzij sluitende bewijsvoering overleggen dat overeenkomstige kwaliteit tot stand is gekomen. In veel gevallen betekent dat: de bouwer moet er naast zijn eigen bewijsvoering van kwaliteit op toezien dat zijn leveranciers en onderaannemers bewijsbaar de juiste kwaliteit leveren. Bouwbedrijf Lont had dit nog niet helemaal scherp, maar gedurende de pilot ontwikkelde dit zich goed.”

Conclusies voor de toekomst

“We hebben het proces met elkaar afgerond en de woningen zijn in september 2019 tot tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd. Gezamenlijk hebben we een aantal conclusies getrokken. De belangrijkste daarvan zijn: 1) met gecertificeerde onderaannemers en leveranciers voldoet de bouwer gemakkelijker aan de nieuwe wettelijke eis; 2) door KiK in te zetten als Wkb-instrument wordt stroomlijning van het proces én inzichtelijkheid voor alle partijen bereikt; 3) vooraf moet duidelijk zijn wie de kwaliteitsborger inschakelt: de opdrachtgever of de aannemer. Dat vergemakkelijkt de interactie in de praktijk,” aldus Stroop.

Keimpe Stroop van gBOU.

“Het is te voorzien dat in de aanloop naar 1 januari 2021 (dan wordt de Wkb van kracht) er bij aanstaande bouwprojecten nogal wat schijnbare onduidelijkheden moeten worden opgelost. De partijen in de bouwkolom moeten vertrouwd raken met hun nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De aansprakelijkheid van de bouwer en de consequenties daarvan is één ding. Maar ook het besef dat wanneer een kwaliteitsborger constateert dat het project niet volledig volgens het Bouwbesluit is uitgevoerd, het bevoegd gezag de ingebruikname van het bouwwerk kan blokkeren, is een urgent issue. Ook daarom raad ik alle partijen aan mee te doen aan de Koploperprojecten van het ministerie van BZK. De nieuwe werkelijkheid in de bouw is al actueel. Zonder vooraf te trainen ga je deze wedstrijd niet winnen.”

Contact


  Recente artikelen

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  Templates en checklists kwaliteitsborging kleine bouwwerken

  6 september 2022 Lees meer
  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  Gemeente Molenlanden schakelde WkbCampus in voor Wkb-proefproject

  27 juni 2022 Lees meer
   Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  Minister De Jonge stelt invoering Wkb en Omgevingswet uit

  2 februari 2022 Lees meer